Καθορισμός των όρων του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναβάθμιση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης», συνολικού προϋπολογισμού 977.000,00 € πλέον ΦΠΑ (ποσό 1.211.480,00 € με ΦΠΑ )