Καθορισμός των όρων της ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης ποσού 347.008,95 € για το έργο «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Χασίων» προϋπολογισμού 410.000,00€.