Καθορισμός των όρων της ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο ‘Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμων προς Κατάκαλη” και ψήφιση πίστωσης ποσού 186.000,00€