Καθορισμός των όρων της ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο ‘Αντιπλημμυρικά έργα (Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης)” και ψήφιση πίστωσης ποσού 80.000,00€