Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση, για εκμετάλλευση του Δημοτικού δάσους του οικισμού Άνοιξης της Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς, σε Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό.