Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση, για εκμετάλλευση του Δημοτικού δάσους Άνοιξης του Δήμου Δεσκάτης , σε Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό.