Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση, για εκμετάλλευση συστάδων του δημοτικού δάσους Καρπερού, της Τοπικής Κοινότητας Καρπερού, στο Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Χασίων