Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση, για εκμετάλλευση συστάδων του Δημοτικού δάσους Καρπερού, της Τοπικής Κοινότητας Καρπερού, στο Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Χασίων.