Καθορισμός των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Παρασκευής.