Καθορισμός των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στη ΔΕ Χασίων.