Καθορισμός των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στη Δ.Ε. Χασίων.