Καθορισμός των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης για εκμετάλλευση συστάδων του Δημοτικού δάσους Καρπερού, της Τοπικής Κοινότητας Καρπερού.