Καθορισμός όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης ποσού 33.204,65€ για το έργο “Σήμανση Αξιοθέατων και Μνημείων Δήμου Δεσκάτης” προϋπολογισμού 33.204,65 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.