Καθορισμός όρων ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης 27.200,37€ για το έργο “Αξιοποίηση γεώτρησης Τρικοκκιάς” προϋπολογισμού 58,002,36€