Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου