Καθιέρωση Υπερωριακής Απασχόλησης για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης; για το έτος 2016