ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟ 29/8/2018 ΕΩΣ 15/10/2018