ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015