Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατες οικογένειες του Δήμου μας