ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 126/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.