Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-Μ. Ι.