Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (άξοδα κηδείας αναξιοπαθούντος δημότη)-Κ.Α.