Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-ΑΑΥ 41 Λ.Κ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020.