Κατασκευή τοιχίου στον οικισμό Τριφυλλίου-ΣΑΤΑ 2020