Κατασκευή τοιχίου και τσιμεντόστρωση στο δρόμο οικίας Τσακνάκη και Σιώμα στην Τρικοκκιά