Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δρόμο προς Άγιο Νεκτάριο και Άγιο Αθανάσιο