Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιϊας Τ.Κ. Δασοχωρίου-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΑ 2014-2020 ΣΑΕ 2018ΣΕ08310053