ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ Ε4 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΔΥΜΑ