Κατασκευή στέγης στο υπόστεγο του χώρου αναψυχής Αγία Παρασκευή Δεσκάτης-ΣΑΤΑ ΠΟΕ