Κατασκευή ποτιστρών από γαλβανιζέ λαμαρίνα-ΣΑΤΑ 2019