Κατασκευή υποστέγου στο κτίριο Επαρχιακού κέντρου Γεωργικής εκπαίδευσης Δεσκάτης-ΣΑΤΑ ΠΟΕ-ΛΑΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-19SYMV004411014 2019-02-04