Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Δήμητρας-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕΠ 041-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (27-07-2017)