Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2022