«Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης και του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) για το οικονομικό έτος 2018, μετά από γνώμη του παρατηρητηρίου επί του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2018»