Κατακύρωση του έργου: Ολοκλήρωση στέγης βοηθητικών χώρων παλιών σφαγείων