Κατακύρωση της προμήθειας και υπηρεσίας για το έργο Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης Παναγιάς