Κατακύρωση προμηθειών και υπηρεσιών για το έργο: Εγκατάσταση μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Παρασκευής