Κατακύρωση προμηθειών και υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση λεβητοστασίων Δημαρχείου Δεσκάτης