Κατακύρωση προμηθειών και εργασιών για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή μνημείων γενοκτονίας των Ποντίων και πεσόντων