Κατακύρωση προμήθειας και υπηρεσίας για το έργο: Περίφραξη νεκροταφείου Άνοιξης