Κατακύρωση για το έργο: Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Δήμητρας