Κατακύρωση για το έργο: Επισκευή στέγης αποδυτηρίων γηπέδου Καρπερού