Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας για την Τράπεζα Πειραιώς.