Ορισμός εκπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΑΝΓΡΕ» Α.Ε.