ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 137/2014 Α΄ΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ (ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ)