ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ” ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ