ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ