Καθορισμός των όρων της ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης για το έργο “Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων” προϋπολογισμού 700.000,00€ με υπάρχουσα πίστωση 150.000,00€ για το έτος 2015