Καθαρισμός μπαζών – σκουπιδιών και εύρεση κατάλληλου χώρου