Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Ορισμός κτιρίου